Elektrická odporová komorová pec s řízenou atmosférou typ CAEManipulátor ke kalicímu lisu

Výrobce Klingelnberkrok výroby 2008

CNC Snowflakes 3 | CNC Snowflakes, made with the Snowflake 2\u2026 | Flickr

Řídící systém Siemens

Parametry obrobku:

největší průměr obrobku 1200mm

Nejmenší průměr obrobku s vnitřním i vnějším kroužkem 500mm

Nejmenší průměr obrobku s jedním přítlačným kroužkem 350 mm

Největší výška obrobku cca 250 mm

Kapacita kalení cca 1200 Kg / hodina

Pracovní prostor bazar cnc strojů :

Největší vzdálenost mezi upínací plochou a horní matrice 900 mm

Největší zdvih horní matrice 600 mm

Průměr dosedací plochy dolní matrice 1200 mm

Výška dosedací plochy obrobku nad podlahou cca 950 mm

Upínací síla :

Středící čep 80 kN

Vnitřní upínací kroužek 210 kN

Vnější upínací kroužek 210 kN

Kalící a Hydraulický olej :

Objem kalícího oleje 3000 L

Objem hydraulického oleje 250 LIS

Rozměry stroje :

Půdorys stroje 4250 mm x 3250 mm

Výška stroje 3700 mm

Rozměry vlastního lisu 3950 mm x 2420 mm

Hydraulický agregát 1020 mm x 770 mm

Potřeba místa pro stroj včetně hydraulického agregátu 5000 mm x 3800 mmHmotnost stroje 14000 Kg

Celkový příkon stroje 60 kWA

Elektrická odporová komorová pec s řízenou atmosférou typ CAE

Typ stroje CAE 13.15.8 / 10

Rok výroby 2008

Pracovní prostor pece :

šířka 1300mm

délka 1400mm

výška 800mm

Max. hmotnost vsázky 1500 kg

Prostředí v peci , řízená atmosférou

Jmenovitá teplota 950 °C

Celkový příkon stroje 78 kWA

Vybavení pece :

  • ventilátor pro promíchávání pracovní atmosféry a zlepšení rovnoměrnosti teplotního pole v peci.
  • plamenná clona zabraňující průniku okolního vzduchu do pece při odebírání a zakládání vsádky
  • kyslíková sonda Ecosond pro měření nauhličujícího potenciálu
  • hořák vyhořívání atmosféry na výstupu pece
  • mechanické otvírání vrat

Technologická média :

Dusík

Zemní plyn

Metanol

Vzduch

Manipulátor bazar cnc strojů ke kalicímu lisurok výroby 2008

Nosnost zařízení max. 10000KgPři zakládání do kalícího lisu 600 Kg

Rozměry manipulovaných dílců:

min 500 mm

max 1200 mm

Rozsah pohybů:

osa x – pojezd manipulátoru – dle délky kolejiště . V tomto případě cca 13500mm

osa Y – výsuv vidlí max 2150 mm , bazar cnc strojů pracovní výsuv 2040 mm

osa Z – zdvih vidlí max 1000 mm , pracovní zdvih 675 mm

  • max. výška v ose Z 1950 mm , (horní hrana vidlí) pracovní 1755 mm
  • min. výška v ose Z 950 mm , (horní hrana vidlí) pracovní 1080 mm

Pojezdové rychlosti:

v ose X – kola do hmotnosti 600 kg ___________25m/min

v ose X – kola do hmotnosti 1000 kg ___________15m/min

v ose Y – kola do hmotnosti 600 kg ___________25m/minv ose Y – kola do hmotnosti 1000 kg ___________15m/min

v ose Z – kola do hmotnosti 600 kg ___________12m/minv ose Z – kola do hmotnosti 1000 kg ___________9m/min

Manipulační vidle:

2 ks. vnějších demontovatelných vidlí

2 ks. vnitřních demontovatelných vidlí

max. výška vidlí 120mm

šířka vidlí 50mm

vnější vzdálenost mezi vnitřními vidlemi 380mm

vnitřní vzdálenost mezi vnějšími vidlemi 700mm

Programové polohy:

Přípravné místo

Pec – celkem 6 poloh ve dvou výškových úrovních

Kalící lis

Odmašťovací lázeň

Kalící lázeň

Poloautomatické cykly:

vložení / vyjmutí na přípravné místo

vložení / vyjmutí do pece (celkem 6 poloh ve dvou výškových úrovních)

vložení / vyjmutí do kalícího lisu

vložení / vyjmutí pro odmašťovací lázeň

vložení / vyjmutí pro kalící lázeň

Rozměry zařízení:

šířka 3520mm

délka 5200mm

výška 2420mm

Hmotnost zařízení 5345 KgCelkový příkon stroje ¬5.5 kWA

Related Posts