CNC soustruh Doosan LYNX 220 L

rok výroby 2014

řídící systém Fanuc

Technické parametry :

Průchod vřetene 65 mm

Maximální délka soustružení (osa Z) 330 mm

Průměr soustružení nad ložem (max) 510 mm

Točný průměr nad suportem (max) 290 mm

Maximální délka cestování v ose X 175 mm

Stroj zapojen . Možnost odzkoušení.

CNC soustruh je speciální typ obráběcího stroje, bazar cnc strojů který je řízen počítačem a slouží k opracovávání válcových ploch a vrtání otvorů. Je to velmi precizní a přesný stroj, který se používá především v průmyslu, bazar cnc strojů ale také v malých a středních podnicích nebo dokonce v domácnostech pro kutilství a modelářství.

CNC soustruh je vybaven řídicí jednotkou, která je napojena na počítač a umožňuje přesné ovládání pohybu stroje a nástroje. Díky této řídicí jednotce je možné přesně zadávat požadované pohyby stroje a nástroje, a také nastavit přesnost a rychlost opracování.

CNC soustruh má několik os, které jsou schopny pohybu. Mezi nejčastější patří osa x, y a z, které umožňují pohyb nástroje v různých směrech. Díky těmto osám je možné provádět různé druhy opracování, jako je vrtání, bazar cnc strojů frézování nebo řezání.

bazar cnc strojů soustruh má mnoho výhod oproti klasickému soustruhu, který je obsluhován ručně. Mezi nejdůležitější patří vysoká přesnost a opakovatelnost opracování, možnost automatizace výroby a snadná úprava výrobního programu pro výrobu různých součástek bez nutnosti ručního nastavování stroje. CNC soustruh také umožňuje opracovávat složitější součásti, které by byly s ruční obsluhou velmi náročné nebo dokonce nemožné.

I přes své výhody je třeba mít na paměti, že CNC soustruh je velmi složitý a technologicky náročný stroj, který vyžaduje odbornou obsluhu a údržbu.

Related Posts